Start Omhoog Vraag of bestelling Contact / route Inhoud Zoeken

Links
 

Nieuws
Product overzicht
Foto's van producten
Services

poppen
puzzels
gezelschapsspellen
poppenspel
verkleedkleren
overig speelgoed
decoratiemateriaal
boeken
CD's en cassettes
muziekinstrumenten

Lombok

http://www.lombox.nl/ "De" site van de Multiculturele wijk Lombok in Utrecht waar ook de toonkamer van Meander Speelgoed is. Allerlei interessante doorverwijzingen (links) naar zelf - organisaties, bewonersverenigingen, nieuwe initiatieven, het Lombok kookboek, wandelingen etc.

Organisaties en projecten voor vrouwen en kinderen

Het Vrouwen Ontmoetings Project VOP, onderdeel van de Interkerkelijke
Stichting Kerken en Buitenlanders, ISKB is opgezet om de ontmoeting tussen buitenlandse (met name Turkse en Marokkaanse) en Nederlandse vrouwen te bevorderen, met als invalshoek de Nederlandse taalles thuis.

Nog zo'n project in Den Haag: (de stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV)),

Muziek

http://www.musicianswithoutborders.nl Musicians without Borders bouwt aan een wereldwijd netwerk van mensen die zich via de muziek inzetten voor het overstijgen van grenzen en het slaan van bruggen tussen mensen en tussen bevolkingsgroepen. Zo verzorgen we concerten en workshops in samenwerking met musici en organisaties in BosniŰ, MacedoniŰ en Kosovo/a.

http://www.wereldmuziek.startkabel.nl/

wereldkinderfestival

IMI Intercultureel en Muzisch instistuut

Spelletjes

http://www.anderkinderspel.nl/list.html en http://www.vlaams-spellenarchief.be sites met spelregels van allerlei spellen

www.spelwijzers.nl

http://boardgames.startpagina.nl

http://bordspellen.startpagina.be

Musea en cultuur

http://www.kit.nl/ : de site van het Koninklijk Instituut van de Tropen

Wereldmuseum Rotterdam

www.AAMU.nl museum voor hedendaagse Aboriginal kunst in Utrecht

http://www.museum-maluku.nl Moluks Historisch museum in Utrecht

www.RASA.nl wereldcultuur centrum in Utrecht

De kracht van cultuur, cultuur en ontwikkelingssamenwerking

Feesten

De feestenkalender van de stichting beleven en verhalen over allerlei feesten.

Steunorganisaties, advies en onderzoek

Regionale centra voor ontwikkelingssamenwerking (COS),( leveren onder meer themakisten voor een aantal landen voor basisscholen.)

Unicef en de unicef webpagina voor kinderen,  kids United

NIZW, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Institute for Migration and Ehtnic Studies (IMES)

Multiculturele pagina

FORUM Homepage

Alleato provinciale steunorganisatie

De Anne Frank Stichting houdt zich bezig met de bestrijding van racisme en het omgaan met culturele diversiteit. De website geeft informatie over Anne Frank, haar dagboek, het Anne Frank Huis en de activiteiten van de Anne Frank Stichting. Ook wordt u op deze site op de hoogte gehouden van de nieuwste producten van de AFS. Onderwijsmateriaal kunt u via de site direct bestellen.

Artikel 1 Art.1 is de landelijke vereniging die zich inzet voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie op alle gronden (geslacht, ras, leeftijd, handicap etc.). Art.1 draagt er aan bij dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt. Op deze pagina algemene informatie over de werkwijze van Art.1 en andere relevante gegevens.

AliceO is een bureau voor educatieve communicatie over intenationale thema's en vraagstukken, gericht op kinderen en jongeren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Bureau MUTANT: ontwikkeling en training in kinderopvang, VVE, basisonderwijs en beroepsonderwijs op het gebied van interculturalisatie, opvoeden zonder vooroordelen, opvoedingsondersteuning en vluchtelingen. Aan te vragen: mutantbm@wxs.nl of fax: 030-2545150

Decet netwerk (Diversity, Early Childhood Education and Training):

Nederlands als tweede taal, website met veel multimediale manieren voor anderstaligen om Nederlands te leren (boeken, online, cd-roms, sms)

www.meertalen.nl, een site die de weg wijst naar materialen die behulpzaam zijn voor kinderen die een niet-Nederlandse thuistaal hebben.

Parel. Op de website van Parel, landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen staan diverse publicaties en is ook de Parelwijzer te raadplegen. Hier mee  kunnen docenten zelf leermiddelen controleren op de interculturele kwaliteit.

Posicom is gespecialiseerd in het aanpakken van pesten en in het optimaliseren van groepsprocessen en biedt daarvoor een aantal diensten en readers aan, specifiek gericht op scholen en instellingen die werken met kinderen en jongvolwassenen.

www.steunpuntico.be, biedt ondersteuning aan organisaties in het onderwijs en daarbuiten op het gebied van interculturele communicatie.

Tijm.nl site rond interculturalisateren en onderwijs

Basischool

Wereldkids, hier kunnen kinderen chatten, e-mailen en ervaringen uitwisselen met andere Nederlandstalige kinderen wereldwijd. De website is speciaal bedoeld voor Nederlandstalige kinderen van 9 tot en met 12 jaar die in het buitenland wonen.

School in de wereld. Project dat kinderen en ouders kennis laat nemen van de verschillen tussen mensen, tolerantie helpt bevorderen, discriminatie bestrijdt, Ún voorziet in ontmoetingen tussen kinderen van verschillende komaf en van verschillende scholen

School Zonder Racisme. Een goede manier om te zorgen dat racisme op scholen geen kans krijgt, is van een  School Zonder Racisme te maken. Een goede sfeer op school is niet alleen prettig maar ook goed voor de leerprestaties.

De internetwijzer.basisonderwijs

Kinderopvang, peuterspeelzalen, VVE

Twee startpagina's voor kinderopvang: kinderopvang.pagina.nl  en kinderopvang.startkabel.nl

Landelijk Platform Peuterspeelzalen`  

De site van de speel-o-theek samenspel geeft zeer veel informatie voor en over speel-o-theken net als deze informatiepagina.

Startpagina  VVE vroeg en voorschoolse educatie

Bedrijven en winkels op internet

Lombok Bedrijvengids Online

http://www.fairtrade.nl : site van de importeur, groethandel en cadeauwinkels met  'eerlijke handel'

http://www.maxhavelaar.nl/: Site van de bekende en heerlijke 'eerlijke' koffie en tegenwoordig nog veel meer

Co÷peratief Centrum Mondiaal  is een co÷peratie van 15 fair trade importeurs die in Culemborg een gezamenlijk inkoopcentrum exploiteren. 14 importeurs zijn gespecialiseerd in handicrafts, 1 in food. .
Centrum Mondiaal is per 1 januari 2008 gefuseerd met de NIVAH, Nederlandse Importeurs Vereniging voor Alternatieve Handel.